Erişkin Risk Grubu Bağışıklama Algoritması

Basım
2021
Yazar
Güzin ZEREN ÖZTÜRK, Seçil ARICA, Memet Taşkın EGİCİ

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarımız,

Bağışıklama hizmetleri kişiye yönelik koruyucu hizmetler kapsamında yer almakta ve aile hekimlerinin en temel görevlerinden birini oluşturmaktadır.

Bağışıklama hizmetleri konusunda sadece bebek ve çocukları değil erişkinleri de yakın takip etmemiz ve tam aşılı olmalarını sağlamamız gerekmektedir. Tüm dünyada, son yıllarda erişkinlerin bağışıklanması da en az çocuklar kadar önemsenmeye başlanmıştır. Erişkinlerde mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilecek birçok hastalık aşı ile önlenebilmektedir.

Ülkemizde yaşlı nüfus ve kronik hastalık oranlarındaki artış özellikle erişkin risk grubu bağışıklama hizmetlerini, aile hekimlerinin en önemli görevlerinden biri haline getirmiştir.

Bu algoritmanın amacı, siz değerli meslektaşlarımıza günlük hekimlik uygulamalarınız sırasında başvurabileceğiniz pratik ve güncel bilgilere hızlı erişiminizi sağlamaktır. Klinik pratikte kullanım amacıyla hazırlanmış olan Erişkin Risk Grubu Bağışıklama Algoritması, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2100170 numaralı Risk Grubu Aşılama Genelgesi esas alınarak TAHUD Erişkin Bağışıklama Danışma Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bu kılavuz, sizlerden gelecek soru ve katkılarla belli periyotlarla güncellenerek kullanıma sunulacaktır.

Yararlı olması dileklerimiz ve saygılarımızla,

Editörler Kurulu
Güzin ZEREN ÖZTÜRK
Seçil ARICA
Memet Taşkın EGİCİ

TAHUD Erişkin Bağışıklama Danışma Kurulu
Seçil ARICA
Okcan BASAT
Memet Taşkın EGİCİ
Serdar ÖZTORA
Esra SAATÇI
Mehmet SARGIN
Güzin ZEREN ÖZTÜRK

Kitabı İndir