Aile Hekimliği Uzmanlığı

Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları

 

2022

 

SUNUŞ
“Tıpta Uzmanlık Alanı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları” Dünya Tıp Eğitimi Federasyonunun mezuniyet sonrası standartları temel alınarak Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi derneklerin ortak çalışması ile ülkemiz koşullarına uyarlanmıştır. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu tarafından bu standartlar aile hekimliği uzmanlığına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışma ile her bir standart için puanlama ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçütler eğitim kurumları öz değerlendirme raporu hazırlayanlara hem de program değerlendirenlere rehberlik edecek, niteliği artıracaktır. “Tıpta Uzmanlık Alanı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları” sürekli güncellenmektedir. Amaç bu uğurda çaba gösteren eğitim sorumlularına rehberlik etmektir. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak için çaba gösteren eğiticileri ve eğitim kurumlarını “yüreklendirme”, “destekleme” ve rehberlik etme ortak çabamızdır. Bu standartları biriminizde verilen aile hekimliği uzmanlığı eğitimini sürekli geliştirmek amacıyla kullanmanızı öneriyoruz.

 

Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu

 

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ. 2

1. AMAÇ VE HEDEFLER.. 5

1.1. Amaç, Hedeflerin Tanımlanması ve Özellikleri 5

1.2. Amaç ve Hedeflerin Tanımlanmasında Paydaş Katılımı 9

2. EĞİTİM SÜRECİ 10

2.1 Eğitim Programı Yaklaşımı 10

2.2 Eğitim programının içeriği 12

2.3 Eğitim Programının Yapısı, Bileşimi, Süresi 14

2.4 Eğitim Programı ile Hizmet Arasındaki İlişki 17

2.5 Eğitimin Yönetimi 18

3. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ 19

3.1 Uzmanlık Öğrencilerinin Programa Kabul Kuralları ve Seçilmesi 19

3.2 Asistan Hekim Sayısı 20

3.3 Uzmanlık Öğrencilerinin Desteklenmesi ve Danışmanlık. 22

3.4 Çalışma Koşulları 24

3.5 Asistan Hekim Temsiliyeti 26

4. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 28

4.1 Ölçme Değerlendirme Yöntemleri 28

4.2 Ölçme Değerlendirme ve Eğitim İlişkisi 31

4.3 Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Geri Bildirim... 32

5. EĞİTİM- ÖĞRETİM KADROSU.. 33

5.1 Atama ve Yükseltme Politikası 33

5.2 Eğiticilerin Yükümlülükleri ve Gelişmeleri 35

6. EĞİTİM ORTAMLARI VE EĞİTSEL KAYNAKLAR.. 36

6.1 Klinik / Laboratuvar Ortam ve Hastalar 36

6.2 Fiziksel Olanaklar ve Donanım... 38

6.3 Eğitimde Ekip Kavramı 41

6.4 Bilgi Teknolojisi 43

6.5 Araştırma. 44

6.6 Eğitim Deneyimi 46

6.7 Diğer Ortamlar 48

7. EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ 49

7.1 Program Değerlendirme Sistemi 49

7.2 Eğitici ve Uzmanlık Öğrencilerinin Geri Bildirimi 50

7.3 Asistan Hekim Yetkinliği 51

7.4 Eğitim Ortamlarının Onaylanması ve İzlenmesi 52

7.5 Değerlendirmelere Katılım... 53

8.YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK. 54

8.1 Yönetim... 54

8.2 Ödenek ve Kaynak Kullanımı 57

8.3 Yükümlülükler ve Yönetmelikler 58

9.SÜREKLİ YENİLENME

. 59
Aile Hekimliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları 2022 dosyasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz