TAHUD - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven Görüşmesi

09.01.2019 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesinde “Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) 2019 İlkbahar Dönemi için 550 kontenjan ilan edilmesini takiben TAHUD tarafından Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Muhammet Güven’den acilen randevu talep edilmiştir. 24 Ocak 2019 Perşembe saat 14.30’a randevu verilmiştir. 

Bu süreçte, üye görüş ve önerileri öğrenilmiştir. Ayrıca Uz. Dr. Berk Geroğlu ve Uz. Dr. Hakan Mut tarafından hazırlanan SAHU görüşlerinin sorulduğu anketle, toplam 1462 tam zamanlı aile hekimliği asistanı ve aile hekimliği uzmanına ulaşılmış ve konu ile ilgili görüş ve önerileri öğrenilmiştir. TAHUD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) üyeleri, bir dizi toplantı yaparak görüşme sırasında izlenecek politikayı belirlemişlerdir. Bu gelişmelere paralel olarak TAHUD Avukatı Sn. Abdullah Hızal tarafından dava açma hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.

Siz değerli üyelerimizden alınan geribildirimler ışığında Bakan Yardımcısı ile yapılacak görüşmede özellikle aşağıda yer alan konulara vurgu yapılması kararlaştırılmıştır:


* Uzmanlık eğitiminde iki farklı yöntem olmaması gerektiği

* SAHU uygulamasının eşitlik ve adalet ilkeleri ile bağdaşmadığı (yabancı dil muafiyeti, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda sadece klinik bilimler sınavına girilmesi, klinik bilimlerdeki puan katsayısının normal yolla sınava girenlere göre SAHU lehine olması ve şu an normal yolla neredeyse 50 puanın altında yerleşilen yer olmamasına rağmen (59-60 puanla girilen yerler olmasına rağmen) SAHU'nun 40 puan üzeri puan almasının yerleşmek için yeterli olması, yerleştirme işleminin merkezi yerleştirmeye tabi olmaması, yerleştirme işleminin ÖSYM tarafından değil Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması, tam zamanlı uzmanlık eğitimi alanlarla SAHU'ların eğitim mevzuatına tabi olmak dışında özlük hakları ve maaş ödemeleri için hiçbir ortak yanlarının bulunmaması, tam zamanlı uzmanlık öğrencileri her an akademisyen/eğiticiyle temas halinde olabilirken (olması gerekirken), rotasyonlar dışında ayda 8 saat eğitimin Aile Hekimliği eğitimi için yeterli sayılması, 18 ay rotasyon dışında akademisyen/eğitici gözetiminin neredeyse hiç olmaması ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde alınan hizmete uygun hizmet vermesinin denetlenebilirliğinin olmaması

* Eğitim sonrası devlet hizmet yükümlülüğü kurasına tabi olmayıp çalışmakta olduğu yerde işine devam edebilmesi

* Zorunlu hizmetteyken tam zamanlı eğitim almış olan aile hekimliği uzmanlarının üst bölgelere tayin/ASM yerleştirme kurasına katılmasının engellenmesi

* Tam zamanlı aile hekimliği uzmanları 3’e 1 kuralı nedeniyle bir çok yerleştirmede mağdur olurken; mevcut iş yerinde uzman kadrosu doluysa SAHU olan uzmanın çalışmakta olduğu yerde görev yapmaya devam edip edemeyeceği konusunun belirsizliği

* SAHU uygulamasının, SAHU olarak uzmanlık eğitimine başlayan kişinin görev yaptığı ASM’de iç barışı ve iş huzurunu bozduğu

* İl Sağlık Müdürlüklerinin bu kişinin yerine birini bulmakta zorlandığı, istemediği halde rotasyondaki SAHU'nun yerine başka bir hekimin görevlendirilmesi

* SAHU’nun görev yaptığı ASM’deki diğer hekimlerin iş yükünü arttırdığı


* Koruyucu sağlık hizmetleri/kronik hastalık takiplerini aksatabildiği

* Hasta memnuniyetini olumsuz etkilediği

* Aile hekimliği akademisyenlerinin ve eğiticilerinin, sahada aile hekimliği uzman sayısının artması için çalışmaya hazır ve istekli oldukları

* Uzmanlık öğrencilerinin saha eğitimlerinin daha verimli olabilmesi için Eğitim-ASM (E-ASM) ödeme ve uygulama yönetmeliğinin değiştirilmesi gerektiği

TAHUD MYK (Prof. Dr. Esra Saatçı, Prof. Dr. Dilek Toprak, Uzm. Dr. Şehnaz Hatipoğlu, Uzm. Dr. İrep Karataş Eray, Uzm. Dr. Berk Geroğlu, Uzm. Dr. Hakan Mut) ve TAHYK temsilcileri (Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu) ile 24 Ocak 2019 Perşembe saat 14.30-15.15 arasında Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Muhammet Güven ile görüşülmüş ve ilk olarak, ilan edilen 550 SAHU kontenjanının Aile Hekimliği camiasında yol açtığı umutsuzluk, mutsuzluk ve motivasyon kaybı dile getirilmiştir. Yukarıda listelenen konu başlıklarına değinilmiştir. Bakan Yardımcısısahada 40.000 aile hekimine ihtiyaç olduğunu ve şimdiye dek aile hekimliği akademisyenleri tarafından yetiştirilen tam zamanlı asistanlar ile bu sayıya ulaşılamadığını, bir dönem daha 550 kontenjan açılarak toplamda 1100 kontenjan ile (2019 yılı için 550 + 550 şeklinde)
bu uygulamanın -aksi yönde bir gelişme olmazsa- bitirileceğini belirtmiştir.

Tarafımızdan, camiamızda tam zamanlı asistan eğitimi konusunda akademisyenlerin ve eğiticilerin her zaman gönüllü ve istekli oldukları; hiçbir zaman talep ettiğimiz kadar fazla sayıda tam zamanlı asistan kadrosu verilmediği; mevcut SAHU kadrolarının boş kaldığı gerçeği; mevcut akademisyen/eğitici, anabilim dalı/EAH klinik sayıları, mevcut tam zamanlı YÖK ve Sağlık Bakanlığı kadrolu asistan sayıları, akademik gücümüz ve yeterliliğimiz ile uluslararası başarılarımız dile getirilmiş ve tam zamanlı asistan eğitimine destek verilmesi için Bakanlık ile birlikte çalışmaya hazır olduğumuz ifade edilmiştir.
SAHU'lara yarı zamanlı uzmanlık eğitimi ile ilgili güncel gelişmeler karşısında açılan ve yürütülen dava süreçleri dışında ilk ciddi girişimimiz bu olmuştur. Bu girişimin ötesinde yapısal değişimleri yönlendiren bürokratik mekanizmalar ile yeni görüşme süreçleri planlanmış ve yürütülmektedir. Bu kapsamda yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Saygı ile duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 29/01/2019 21:00.