Yeni kurulmuş olan TAHUD Kayseri Şubesi’nin ilk genel kurulu toplantısını 03 Mayıs 2019 tarihinde saat 18:00'da Tacettin Veli Mahallesi, Tacettin Veli Blv. No:28 adresinde bulunan Kayseri Bölge Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 11 Mayıs 2019 tarihinde Kayseri Bölge Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nde
saat 12:00’da aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Kayseri Şubesi Geçici Yönetim Kurulu adına
Uz. Dr. Kadir ÖZDEMİR

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3. Divanın oluşturulması
4. Geçici Yönetim Kurulunun raporlarının okunması ve görüşülmesi
5. Yeni Yönetim, Denetleme Kurullarının seçimi
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış

Bu makale 18/04/2019 02:10 tarihinde Dernekten Haberler kategorisi altında yayınlandı.