Sevgili TAHUD İstanbul Şubesi Üyeleri,

 

TAHUD İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu, 25 Eylül 2018 Salı günü 18.30’da Haydarpaşa Numune EAH’de; çoğunluk sağlanamazsa 9 Ekim 2018 Salı günü saat 18..30’da Haydarpaşa Numune EAH’de toplanacaktır. 

Genel Kurula katılım için üyelik yeterli koşul olup aidat borcu katılım ve oy kullanmaya engel teşkil etmeyecektir.

Tüm İstanbul Şube üyelerini, Genel Kurula katılmaya ve TAHUD yönetiminde söz sahibi olmaya davet ediyoruz.

 

TAHUD İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

Genel Kurul Gündemi

 

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan Kurulunun oluşturulması

3. 2105-2018 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması

4. 2015-2018 dönemi mali raporunun sunumu

5. 2015-2018 dönemi denetleme raporunun sunumu

6. 2018-2021dönemi tahmini bütçesinin sunumu

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin tartışılması ve ayrı ayrı ibraya sunulması

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

9. Delege seçimi

10. Dilek ve temenniler

11.  Kapanış

This article was published under the category Dernekten Haberler on 11/09/2018 09:20.