Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Edirne Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen TAHUD Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu 17 Haziran 2021 tarihinde saat 17:30’da, pandemi tedbirlerine uygun olarak Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Futbol sahasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Haziran 2021 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

TAHUD Edirne Şubesi sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren
TAHUD Edirne Şubesi Başkanı

Gündem
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyetti seçimi
3. Yönetim kurulu raporunun okunması
4. Denetleme kurulunun raporunun okunması
5. 2017-2021 faaliyetlerinin oylanması
6. Dernek organlarının seçimi
7. Dilek ve temenniler

 

This article was published under the category Dernekten Haberler on 02/06/2021 07:00.