T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi Kılavuzu (Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması) 8 Ekim 2020 tarihinde güncellenmiştir. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER

1. AYAKTAN BAŞVURAN HASTALAR IÇIN KAPI TRIYAJI SORGULAMA KILAVUZU

2. BELIRLENEN COVID-19 POLIKLINIĞINDE ERIŞKIN HASTA YÖNETIMI

2.1. Komplike olmamış hasta yönetimi
2.2. Pnömonili hasta yönetimi
     2.2.1. Hafif-orta seyirli pnömoni
     2.2.2. Ağır pnömoni
2.3. Yoğun Bakım İhtiyacı Açısından Değerlendirilmesi Gereken Hastalar

3. COVID-19 ERIŞKIN HASTA TEDAVISI

3.1. COVID-19 Hastalarında SARS-CoV-2’ye Yönelik Tedavi

This article was published under the category Covid-19 on 09/10/2020 12:00.