T.C. Sağlık Bakanlığı’na,


Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadele kesintisiz olarak sürmektedir. Bizler de bu zincirde önemli bir yere sahip, hasta ile ilk temas noktasında bulunan birinci basamakta çalışan bir disiplini temsil eden Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak üyelerimiz ile kesintisiz mücadeleye devam etmekteyiz. Bu süreçte Derneğimizce sürekli olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda maddelenen hususların mücadeleyi büyük oranda güçlendireceği kanaatindeyiz ve bu maddelerin ivedilikle uygulanması gerektiğini önemle vurguluyoruz:

1- Birinci basamakta, özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmakta olan ve hasta ile ilk temas noktasını oluşturan sağlık personelinin Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temini eksiklerinin özellikle bazı illerimizde sürdüğü tespit edilmiştir. Bakanlık rehberlerine uygun, eksiksiz ve belirli bir gelecek zaman dilimini kapsayacak şekilde yeterli miktarda KKE ivedilikle bu yerlere dağıtılmalıdır.

2- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine bakıldığında birinci basamak sağlık hizmetlerini sahada temsil eden grup olan birinci basamak temsilcileri ve akademisyenlerine yer verilmediği görülmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin mücadelede geniş ve etkili bir yeri olduğu ve sahadaki uygulamaları en iyi takip edebilecek olanların bu kişiler oldukları düşünülerek ivedilikle mevcut kurula birinci basamak temsilcileri ve akademisyenleri eklenmelidir.

3- COVID-19 testi ivedilikle ve periyodik olarak tüm sağlık personeline yapılmalı ve test sonucu pozitif çıkanlar görevlerine ara vermelidir. COVID-19 pozitif bir sağlık personelinin çalışması hem kendi hem de toplum sağlığı açısından çok büyük risk teşkil etmekte ve salgının yayılmasını büyük oranda hızlandırmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda yapılan günlük test sayısının hızla arttırılması için gereken adımlar atılmalı ve test tüm ilgili sağlık kuruluşlarına ivedilikle ulaştırılmalıdır.

4- T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarihli ve 3522 sayılı “Esnek Çalışma” konulu yazısının bazı sağlık tesislerinde uygulanmadığı tespit edilmiştir. Tüm birinci basamakta özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde dönüşümlü çalışmaya ivedilikle geçilmelidir. Bu sayede hem salgının yayılımı en aza indirilecek hem de ileride gelişebilecek olumsuz bir durumda uzun saatler çalışması gerekli olabilecek sağlık personelinin bu çalışmalara fiziksel ve ruhsal olarak hazırlanması sağlanacaktır.

5- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarihli ve E.616 sayılı “İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması kararı alınan vatandaşların izlemi” konulu yazısında ikametten ayrılma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların kendi aile hekimleri tarafından ilk olarak en kısa sürede ve takiben de 10 günde en az bir kez olmak üzere telefonla aranarak, evde izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve evden çıkmaması yönünde tavsiyede bulunulması istenmektedir. Hiç süphesiz ki kişinin aile hekimi koruyucu sağlık hizmetleri vermekten sorumludur. Ancak mevcut durumdaki iş yükü düşünüldüğünde sahadan alınan gerçek bir örnekte, 21’i yurt dışı seyahat öykülü 301 yaşlı nüfusu kayıtlı olan bir aile hekimi her bir aramaya en az 4 dakika ayırarak, tüm işlemlerin sorunsuz gitmesi durumunda kesintisiz olarak bu konu üzerinde çalıştığında ancak 1204 dakika yani 20 saatte bu görevi bitirebilecektir. Bu durum aile hekimliği uygulaması ile bağdaşmamaktadır. İvedilikle bu görev, COVID-19 hattı olarak kullanılan ve yeterli imkanlara sahip 184’e devredilmelidir.

6- Bilim Kurulu Çalışması olan COVID-19 rehberinin 25 Mart 2020 tarihli güncellenen versiyonu da dahil hiçbir versiyonunda, birinci basamak sağlık kuruluşlarında (özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde) ve buralarda çalışan sağlık personeline yönelik COVID-19’a uygun yaklaşım bölümlerinin olmadığı gözlenmektedir. Bu bölümler bilim kurulunca ivedi bir şekilde rehbere eklenmelidir.

7- Maalesef son yıllarda hepimizi derinden yaralayan “Sağlıkta Şiddet” olaylarının bu olağanüstü dönemde dahi yaşanmakta olduğu görülmektedir. “Sağlıkta Şiddet” olaylarının bir daha yaşanmaması için en ağır yaptırımları uygulamaya koyacak ve “Sağlıkta Şiddet”i kesin bir şekilde ortadan kaldıracak yasa düzenlemeleri ivedilikle yapılmalıdır.

8- Sayın Sağlık Bakanımızın açıkladığı, sağlık personeline 1 Mart 2020’den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme birinci, ikinci ve üçüncü basamaktaki tüm sağlık personeline adil olarak uygulanmalıdır.

9- Sosyal izolasyon süresince ileri yaştaki vatandaşların sağlığının olumsuz etkilenmesini önlemek ve bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, televizyon kanallarının en yoğun izlendiği zamanlarda, internette ve sosyal medyada sürekli gösterilmek üzere herhangi bir sağlık sorununda yapılması gerekenleri ve sosyal izolasyonun nasıl uygulanması gerektiğini içeren kamu spotları çekilmeli ve gösterime konulmalıdır.

 

Saygılarımızla

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu

 

Duyuru metni için tıklayınız.

This article was published under the category Dernekten Haberler on 25/03/2020 15:00.