Değerli Üyelerimiz,

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin ''Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'' başlığını taşıyan 3. Bölümünün, ''Sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimi'' başlıklı 40. maddesinin ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ''Sözleşmeli Aile Hekimi Uzmanlık Eğitimi Kontenjan Talebi'' başlığını taşıyan, 07.01.2022 tarih ve E-99858683 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak Danıştay nezdinde açtığımız davada Danıştay 8. Dairesi hem toplu sözleşmenin 40. maddesinin hem de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yazısının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
Karar ekte sunulmuştur.

Üyelerimize saygılarımızla duyururuz. 
TAHUD Merkez Yönetim Kurulu

 

Danıştay karar metni için tıklayınız.

This article was published under the category Dernekten Haberler on 13/09/2022 18:00.