Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Genel Kurulu, 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 11.00' de Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda, seçilmiş ve doğal delegelerin katılımıyla ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 25 Kasım 2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 16 Aralık 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yeterli çoğunluk şartı aranmadan toplanılacaktır.

Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. İstiklal marşı ve saygı duruşu

 3. Divan heyeti seçimi

 4. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve mali raporun okunması

 5. Merkez Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

 6. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun oylanması

 7. TAHUD Antalya ve Bursa Şubelerinin fesih kararının görüşülmesi ve oylanması

 8. TAHUD Kayseri Şubesi kurulma başvurusunun görüşülmesi ve oylanması

 9. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması (*)

 10. Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi

 11. Dilek ve temenniler

 12. Kapanış

 

(*) Tüzük değişikliği önerileri en kısa zamanda üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

This article was published under the category Dernekten Haberler on 09/11/2018 16:00.