Dr. Ertan İskender’e Saldırı ve Sağlıkta Şiddetle Kapsamlı Mücadele Talebi


Değerli Üyelerimiz, Sayın Meslektaşlarımız,

Sizlerin de duyduğu üzere Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan meslektaşımız Dr. Ertan İskender birkaç gün önce, canından olmasına ve mesleğini icra edememesine neden olabilecek çok elim bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırıda maalesef şifa dağıtan bir ele, bir meslektaşımızın yaşamına ve en acısı gelecek hayallerine kastedilmiştir. Saldırı sonrası hemen ameliyata alınan Sayın İskender’in halen mesleğini yapıp yapamayacağı konusu açıklık kazanmamıştır. Bu vesileyle bu vahşi ve planlı saldırıyı kınıyor ve Sayın Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Bu ve buna benzer saldırılar maalesef ne ilktir ne de gereken önlemler alınmadıkça son olacaktır. Derneğimizin daha önce gerek bireysel gerekse diğer sağlık emek ve meslek örgütleriyle ortak olarak sunduğu sağlıkta şiddetin nedenleri ve alınabilecek önlemler ile ilgili talep ve raporlar Bakanlıkça ve ilgililerce gereken şekilde dikkate alınmamıştır.

Maalesef ilgililerin bu dikkatsizliği her geçen gün şiddetin daha da büyümesine sebep olmaktadır. Öyle ki, neredeyse her gün ülkemizin herhangi bir noktasından sağlıkta şiddet haberi alınmaktadır. Artık şiddet uygulayanlar sağlık çalışanlarının çalıştığı çevrede pusu kurar, üzerinde suç aletiyle elini kolunu sallayarak sağlık tesislerine girer duruma gelmiştir.

Bu şiddet sarmalından çekinen genç meslektaşlarımız büyük bir kısmı artık Tıpta Uzmanlık Sınavında riskli ve hasta temasının fazla olduğu branşları tercih etmemektedir; bir kısmı da kariyerlerine yurtdışında devam etme yoluna gitmektedirler. Bu şekilde devam etmesi durumunda yakın gelecekte hizmet verecek sağlık çalışanı bulmak da mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle bir an önce gerekli adımlar atılarak tüm paydaşların dahil edildiği “Sağlıkta Şiddetle Kapsamlı Mücadele” eylemi başlatılmalıdır. Aksi halde sağlık sistemimiz geri dönüşü olmayan bir çözümsüzlüğe ve karanlığa itilecektir.

Bir kez daha öncelikle Bakanlığa sonrasında ilgili tüm paydaşlara seslenmek istiyoruz!

Bugünden tezi yok, “Sağlıkta Şiddetle Kapsamlı Mücadele” için hep birlikte çalışmalı ve tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Bunun için de gereken ortamı birlikte yaratmalıyız. Bunu öncelikli değerli meslektaşlarımız, sonrasında da toplumun sağlığı için yapmalıyız.

Unutmamalıyız ki toplum sağlığını elde edebilmenin yolu sağlık çalışanlarının sağlıklı, huzurlu ve en önemlisi GÜVENLİ çalışma ortamından geçmektedir.

Biz üstümüze düşen neyse yapmaya hazırız.

TAHUD Merkez Yönetim Kurulu

This article was published under the category Dernekten Haberler on 02/06/2021 12:00.