Dünya Astım Gününde 1. Basamak İle Elele Astımda Güncel Yaklaşım WebinarıGARD Türkiye, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ortak toplantısı olarak Dünya Astım Günü kapsamında, 10 Mayıs 2022 Salı günü, 20.30-21.45 saatleri arasında “1. Basamak ile Elele Astımda Güncel Yaklaşım” konu başlıklı webinar 1. Basamak Hekimlerine yönelik olarak yapılacaktır.

Konu: Dünya Astım Gününde 1. Basamak İle Elele Astımda Güncel Yaklaşım
Saat: 10 May 2022 20:30


Zoom Toplantı Linki
https://us02web.zoom.us/j/87196760068?pwd=WStKYzd2clhLV2l5SUFTYVlUcFhEQT09
Toplantı Kimliği: 871 9676 0068
Parola: 10052022

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 02/05/2022 08:00.