Ankara'da STK'lardan Covid-19'a Karşı Güçbirliği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) koordinasyonunda el ele veren bazı STK’lar oluşturdukları ortak havuzda toplanan cerrahi maske, siperlikli maske ve eldivenleri ihtiyacı olan birinci basamak sağlık kuruluşlarına dağıttı. Bu konuda açıklama yapan TAHUD yetkilileri bir süre önce Aile sağlığı Merkezlerinden (ASM) ihtiyaç listesi aldıklarını ve bu liste doğrultusunda diğer STK’ların da katkılarıyla toplayabildikleri malzemeleri Ankara’da ihtiyacı olan ASM’lere dağıttıklarını ancak bunun bir son olmadığını, malzeme toplama ve dağıtma işlemlerine korona mücadelesi bitene kadar devam edeceklerini belirttiler. TAHUD yetkilileri aslen İl Sağlık Müdürlüğünün ASM’lere malzeme dağıttığını ve bu yolla özellikle siperlikli maske ihtiyacının tamamının karşılandiğını ancak tüketimi hızlı olan bazı malzemeler konusunda destek sağlanmasının uygun olacağını düşünerek böyle bir çalışmayı başlattıklarını belirttiler.

Bundan sonraki süreçte özellikle ASM’lerde hızlı tüketilen N95 maske, cerrahi maske, bone, tulum ve eldiven konusunda yardım sağlamaya çalışacaklarını; sahadan aldıkları güncel bilgiler doğrultusunda bu yardım listesinin farklılaşabileceğini ve bu havuza katkıda bulunmak isteyen STK’ların, TAHUD Genel Merkezi ya da Ankara Şubesi ile temasa geçmelerini beklediklerini vurguladılar.
  


This article was published under the category Covid-19 on 04/05/2020 12:00.