Değerli Üyeler,

TAHUD Ankara Şubesi olağan genel kurulu 23 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00'da Güzeltepe Mahallesi, Ahmet Rasim sokak, No: 44/3, Çankaya, Ankara adresinde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 06 Ekim 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonunda saat 10:00’da aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına

Uz. Dr. Zehra DAĞLI


GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3. Divanın oluşturulması
4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması ve görüşülmesi
5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası
6. Yeni Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi
7. Delege seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış

This article was published under the category Dernekten Haberler on 07/09/2018 11:10.