Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının İdari İzin Hakkı Kullanımı Konusunda Açıklama

1. Tüm kamu kuruluşlarının idari izinli olduğu günlerde, birinci basamak çalışanlarının da idari izin hakkını kullanabilmesi için mevcut durumda kendilerinden alınan aşı randevularının idari izin sonrasına ertelenmesi veya pandemi’nin ciddiyeti nedeniyle ertelenmek istenmiyorsa aynı randevu ile Covid-19 aşılarının hastanede yapılacağının duyurulması,
2. İdari izin hakkının tüm kamu personeline sağlanan yasal bir hak olması ve iznin yoğun bir çalışma döneminden geçen tüm sağlık çalışanları için önemli ve gerekli olması sebebiyle Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının da bu izinden yararlanması ve göreve çağrılmaması,
3. Daha önce de beyan ve talep ettiğimiz (https://www.tahud.org.tr/ortak-bildiri) sorunlar ve çözümlerin bir kez daha dikkate alınması hususunu ilgili makamlara ve kamuoyuna duyururuz.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 04/05/2021 19:00.