Değerli Üyeler,

TAHUD Adana Şubesi olağan genel kurulu 07 Eylül 2018 tarihinde saat 17:00'de Başkent Üniversitesi Kışla Sağlık Yerleşkesi toplantı salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer, saat ve gündem maddeleriyle 14 Eylül 2018 tarihinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) Adana Şubesi Yönetim Kurulu 

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3. Divanın oluşturulması
4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması ve görüşülmesi
5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası
6. Yeni Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi
7. Delege seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış

This article was published under the category Dernekten Haberler on 14/08/2018 11:10.