Canlı Konferans: İrritabl Bağırsak Sendromu İntestinal Mikrobiyota İlişkisi Kısa Sorular Net Cevaplar

Oturum tarihi ve saati: 27 Mayıs 2021 / 12:15-13:15
Online toplantı linki: www.turkiyeklinikleri.tv/canlı/tahud


Moderatör
Uzm. Dr. İrep Karataş Eray, Ankara Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Konuşmacılar
Prof. Dr. Taylan Kav, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Uzm. Dr. Özgür Arı, Ankara Yenimahalle 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

This article was published under the category Dernekten Haberler on 29/04/2021 07:00.