Pandemi Dönemi Erişkin Risk Grubu Bağışıklamanın Önemi
25 Kasım 2021, 19:00-20:30

Konuşmacılar
Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. İnsu Yılmaz, Doç. Dr. Hüseyin Aksoy

Moderatör: Doç. Dr. Ali Ramazan Benli

This article was published under the category Dernekten Haberler on 01/11/2021 12:00.