• ANA SAYFA
 • HAKKIMIZDA
 • GÜNCEL
 • ONLINE İŞLEMLER
 • ŞUBELER
 • BİBEM
 • HUKUK

Basın Açıklaması 13 Aralık 2014

"Aile hekimliğine sahip çık mitingine katılan derneğimizin basın açıklamasını haberin devamında bulabilirsiniz."

TAHUD (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği)  
BASIN  AÇIKLAMASI
13.12.2014
Türkiye Cumhuriyeti’nin her köşesinde özveriyle çalışan aile hekimlerimizi, ebelerimizi, hemşirelerimizi, sağlık memurlarımızı ve tüm sağlık meslek mensuplarımızı en içten duygularımızla selamlıyoruz. 
Aile Sağlığı Merkezlerine getirilmek istenilen uzatılmış ve esnek mesai çalışma düzenine hayır diyoruz.
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimlerine ve diğer Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hafta içi saat 20.00’ye dek, Cumartesi günleri (hatta Pazar günleri de) 09.00-17.00, saatleri arasında nöbet adı altında esnek veya fazla mesai yaptırmayı planlamaktadır. Üstelik, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının hastane acil servislerinde, 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbet tutmasına ilişkin kanun da halen yürürlüktedir.
Dünyada günümüzde, insanların kendilerine ve yakınlarına daha fazla zaman ayırabilmesi için, toplam çalışma saatlerinin azaltılması gündemde iken, ülkemizde Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezi çalışanlarının mesaisini artırmaya çalışmaktadır. Bütün bunların, sağlık çalışanları üzerinden yapılan popülist uygulamalar olduğu aşikardır. Aslında Bakanlığın bu tutumunda ısrarı, son zamanlarda yaşadığımız iş kazalarından hiç ders almadığı, çalışan sağlığı ve güvenliğini hiçe saydığını göstermektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti  potansiyel olarak artıracak nitelikte bir uygulama olabileceği de hiç göz önüne alınmamıştır.
Bir de Sayın Bakanımız sık sık, bu mesleğin, yani hekimliğin nöbetsiz olmayacağını vurgulamaktadır. TV’lerden bunu duyan, gazetelerden bu demeçleri okuyan halkımız, aile hekimlerinin hiç nöbet tutmayan, ya da bugüne kadar nöbet tutmamış hekimlerden oluştuğunu zannedecektir. Ama şu gerçeği bir kez daha ifade etmek gerekir ki, bugün aile hekimliği yapan hekimler, aile hekimliğinden önceki görev yerlerinde onlarca belki yüzlerce nöbet tutmuşlardır. Ancak, şu anda bulundukları pozisyondaki görev tanımları ve sorumlulukları, nöbet tutmaktan çok farklıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve yardımcı sağlık personelinin birincil görevi, nöbet değil, “anne-bebek ölümlerinin azaltılması ve kronik hastalıkların iyi takip edilmesidir”. Yıllık olarak anne ve bebek ölüm hızları, ülkelerin gelişmişlik düzeyi değerlendirmesinde dikkate alınan ölçütler arasındadır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının çalışma ilkeleri, 24 saat hizmet veren yataklı tedavi kurumlarından çok farklıdır. Sayın Bakanımızın bu kavramları bir kez daha dikkatle etüd etmesini öneriyoruz.
Sürekli olarak Bakanlık, aile hekimlerini ve aile sağlığı elemanlarını, sağlık sisteminin açıklarını kapatmak için kullanmaya çalışmaktadır. Oysa bu tutum, birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir.
Sevgili halkımıza şu soruları sormak isteriz: Siz uzamış mesaisi sonunda yorgun düşmüş bir hekime muayene olmak ister misiniz? Ya da akşam 8’de hala evine gidememiş, aklı, okuldan dönmesi gereken çocuğunda kalmış, endişeleri artmış bir Ebe Hanımın çocuğunuzun aşısını yapmasını tercih eder miydiniz? Bakanlığımız, böyle bir yasal düzenlemenin; özveriyle çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları üzerinde son derece olumsuz bir etki yapacağı, çalışanların motivasyonunu bozacağını düşünmüyor mu acaba?
Temel sorun nedir biliyor musunuz? Sağlık politikalarının belirlenmesinde, o politikaların doğrudan uygulayıcısı olan sağlık çalışanlarının görüşlerinin dinlenmiyor olmasıdır!.. Sağlık meslek örgütlerinden görüş alınıyor gibi yapılmakta ama bu görüş ve öneriler hiç dikkate alınmamaktadır.  TAHUD olarak Bakanlığa aile hekimliğinin geliştirilmesi ve bilimsel temellerinin güçlendirilmesi için görüş bildiriyor, bazı sorunların çözümüne yönelik projeler sunuyoruz, ne yazık ki, Bakanlık bunların tam tersi icraatları uygulamakta, kendi bildiğinde ısrar etmektedir.
Beklentimiz;  Sağlık Bakanlığı’nın, dinlenme hakkının hiçe sayılarak Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının, görev tanımlarından farklı işlerde, fazla çalışmaya zorlamasından vazgeçmesi,  hekim ve sağlık çalışanlarının meslek örgütleriyle istişare içinde, halkımızın yararına sağlık politikaları geliştirmesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TAHUD (TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ)

Türkiye Cumhuriyeti’nin her köşesinde özveriyle çalışan aile hekimlerimizi, ebelerimizi, hemşirelerimizi, sağlık memurlarımızı ve tüm sağlık meslek mensuplarımızı en içten duygularımızla selamlıyoruz. 

Aile Sağlığı Merkezlerine getirilmek istenilen uzatılmış ve esnek mesai çalışma düzenine hayır diyoruz.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimlerine ve diğer Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hafta içi saat 20.00’ye dek, Cumartesi günleri (hatta Pazar günleri de) 09.00-17.00, saatleri arasında nöbet adı altında esnek veya fazla mesai yaptırmayı planlamaktadır. Üstelik, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının hastane acil servislerinde, 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbet tutmasına ilişkin kanun da halen yürürlüktedir.

Dünyada günümüzde, insanların kendilerine ve yakınlarına daha fazla zaman ayırabilmesi için, toplam çalışma saatlerinin azaltılması gündemde iken, ülkemizde Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezi çalışanlarının mesaisini artırmaya çalışmaktadır. Bütün bunların, sağlık çalışanları üzerinden yapılan popülist uygulamalar olduğu aşikardır. Aslında Bakanlığın bu tutumunda ısrarı, son zamanlarda yaşadığımız iş kazalarından hiç ders almadığı, çalışan sağlığı ve güvenliğini hiçe saydığını göstermektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti  potansiyel olarak artıracak nitelikte bir uygulama olabileceği de hiç göz önüne alınmamıştır.

Bir de Sayın Bakanımız sık sık, bu mesleğin, yani hekimliğin nöbetsiz olmayacağını vurgulamaktadır. TV’lerden bunu duyan, gazetelerden bu demeçleri okuyan halkımız, aile hekimlerinin hiç nöbet tutmayan, ya da bugüne kadar nöbet tutmamış hekimlerden oluştuğunu zannedecektir. Ama şu gerçeği bir kez daha ifade etmek gerekir ki, bugün aile hekimliği yapan hekimler, aile hekimliğinden önceki görev yerlerinde onlarca belki yüzlerce nöbet tutmuşlardır. Ancak, şu anda bulundukları pozisyondaki görev tanımları ve sorumlulukları, nöbet tutmaktan çok farklıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve yardımcı sağlık personelinin birincil görevi, nöbet değil, “anne-bebek ölümlerinin azaltılması ve kronik hastalıkların iyi takip edilmesidir”. Yıllık olarak anne ve bebek ölüm hızları, ülkelerin gelişmişlik düzeyi değerlendirmesinde dikkate alınan ölçütler arasındadır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının çalışma ilkeleri, 24 saat hizmet veren yataklı tedavi kurumlarından çok farklıdır. Sayın Bakanımızın bu kavramları bir kez daha dikkatle etüd etmesini öneriyoruz.

Sürekli olarak Bakanlık, aile hekimlerini ve aile sağlığı elemanlarını, sağlık sisteminin açıklarını kapatmak için kullanmaya çalışmaktadır. Oysa bu tutum, birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir.

Sevgili halkımıza şu soruları sormak isteriz: Siz uzamış mesaisi sonunda yorgun düşmüş bir hekime muayene olmak ister misiniz? Ya da akşam 8’de hala evine gidememiş, aklı, okuldan dönmesi gereken çocuğunda kalmış, endişeleri artmış bir Ebe Hanımın çocuğunuzun aşısını yapmasını tercih eder miydiniz? Bakanlığımız, böyle bir yasal düzenlemenin; özveriyle çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları üzerinde son derece olumsuz bir etki yapacağı, çalışanların motivasyonunu bozacağını düşünmüyor mu acaba?

Temel sorun nedir biliyor musunuz? Sağlık politikalarının belirlenmesinde, o politikaların doğrudan uygulayıcısı olan sağlık çalışanlarının görüşlerinin dinlenmiyor olmasıdır!.. Sağlık meslek örgütlerinden görüş alınıyor gibi yapılmakta ama bu görüş ve öneriler hiç dikkate alınmamaktadır.  TAHUD olarak Bakanlığa aile hekimliğinin geliştirilmesi ve bilimsel temellerinin güçlendirilmesi için görüş bildiriyor, bazı sorunların çözümüne yönelik projeler sunuyoruz, ne yazık ki, Bakanlık bunların tam tersi icraatları uygulamakta, kendi bildiğinde ısrar etmektedir.

Beklentimiz;  Sağlık Bakanlığı’nın, dinlenme hakkının hiçe sayılarak Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının, görev tanımlarından farklı işlerde, fazla çalışmaya zorlamasından vazgeçmesi,  hekim ve sağlık çalışanlarının meslek örgütleriyle istişare içinde, halkımızın yararına sağlık politikaları geliştirmesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TAHUD (TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ)

 

Geri Dön 338 0 16 ARA 2014
Yorumlar yükleniyor...
 http://egprn.org/ http://vdgm.woncaeurope.org/ http://euprimarycare.org http://euract.eu http://globalfamilydoctor.com http://http://equip.dudal.com/