Dernekten haberler
Dergi Çalışmalarımıza Destek Verelim

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Çalışmalarına Katkı Vermeye Davet

Derginin Amacı ve Yayın Politikası

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Türkiye’de aile hekimliği disiplininin gelişip güçlenmesine katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Dergi bu amaca ulaşma doğrultusunda birinci basamak hekimlik pratiğinden gelen araştırma, derleme, mektup, olgu sunumu ve diğer bilimsel yazıları önceler. Aile hekimliği alanında uygulamaya dayalı özgün araştırmaları teşvik eder, aile hekimliği araştırmalarını yönlendirir. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili deneyimleri bilimsel bir temelde paylaşır ve aktarır. Bu şekilde aile hekimliği ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlar. Deneyimsiz araştırmacılara rehberlik eder ve destekler. Birinci basamak hekimlerini dergiyi izlemeye ve dergi içeriğine katkıda bulunmaya teşvik eder.

Dergi en kısa sürede SCI veya SCI-Expanded kapsamında indekslenmeyi hedefler.

Dergi başta aile hekimliği uzmanları olmak üzere uzmanlık öğrencisi, pratisyen hekim ve birinci basamak ile ilgilenen herkese hitap eder. Dergi birinci basamak sağlık çalışanlarına ulaşmayı da hedefler. 

Kapsamı

Dergi özgün niteliksel araştırmaları önceler ve teşvik eder. Niceliksel araştırma, özgün deneyimlerin aktarıldığı ısmarlama derleme, olgu sunumu, eleştirel olarak değer biçilmiş makale, editöre mektup, klinik rehber, tanınız nedir formatındaki yazıları yayınlanmak üzere kabul eder. Dergide bunlara ek olarak, amaç ve politika paralelliği taşıyan uluslararası veya ulusal diğer dergilerden özetler içeren bir bölüm yer alır. İçerik olarak ise aile hekimliği disiplininin temel konuları, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili klinik konular ve sağlık politikaları gibi konulara yer verilebilir. Yayınlanacak tüm yazıların derginin yayın politikasına uygunluğu gözetilir.

Göreve Davet

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi bir yeniden yapılanma ve gelişim süreci yaşamaktadır. Bu çerçevede Dergi yayım sürecinin çeşitli aşamalarında sorumluluk üstlenen kurullar için görevlendirmeler yapılacaktır. Bu amaçla Aile Hekimliği Akademisyeni, Uzmanı ve Asistanlarını, Dergimizin önümüzdeki dönem çalışmalarına katkı vermeye çağırıyoruz!

Bunun için varsa Derginin amaç ve yayın politikasında belirtilen hedefler kapsamında ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış 10 makalenizin listesi ile birlikte kısa özgeçmişinizi TAHUD e-posta adresine (www.tahud.org.tr) göndermenizi bekliyoruz. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2011’dir.

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 
DERNEK SAYFASI ÜYELİĞİ