Dernekten haberler
Aile Hekimliği Anabilim Dalları ile Sağlık Bakanlığı Toplantısı

Değerli üyemiz,

Sağlık Bakanlığı’nın daveti ile tüm anabilim dalı başkanları Ankara’da bir toplantıya çağrıldılar.
Toplantıya katılan çok sayıda anabilim dalı başkanı ve temsilcisi bu iki gün içinde belirlenen program çerçevesinde çalışma grupları oluşturup kendilerine yöneltilen aile hekimliği uygulamasına yönelik soruları yanıtladılar ve kendi sorunlarını da ortaya koyma fırsatı buldular. Gerek tüm görüşlerden akademisyenleri bir araya getirmesi gerekse uygulamaların “swot” analizinin anabilim dalları gözüyle değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı ile doğrudan görüş alışverişinde bulunulabilmesi açısından son derece önemli; alınan kararlar açısından ise tarihi bir toplantı oldu.
İlk gün, 4 grup halinde çalışan katılımcılar ertesi gün sabahtan öğlene kadar grup çalışmalarının sonuçlarını sundular; öğleden sonra ise Sağlık Bakanı’nın tüm kurmaylarıyla (Sağlık Eğitim Genel Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür yardımcısı, Aile Hekimliğinden sorumlu Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, hukuk ve mevzuat konusundan sorumlu hukuk müşaviri, Aile Hekimliği Koordinatörlüğü birimi, Aile Hekimliği Uyum Eğitimleri Koordinatörü, Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürü ve diğer görevliler) katıldığı oturuma kadar ortak bir hazırlık yapıp tek bir ortak görüş hazırladılar.
Katılımcı akademisyenler arasında TAHUD yönetimi, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Aile Hekimliği Komisyonu üyeleri ve Aile Hekimliği Akademisi Başkan ve üyeleri vardı. Ancak bu kişiler belirtilen komisyonlardaki görevleri nedeniyle değil anabilim dalı başkanı ya da temsilcileri olmaları nedeniyle toplantıya davet edilen listeye dahil olmuşlardı. Bu toplantı TAHUD'un hazırlıklarını yaptığı bir toplantı değildi. Toplantı için görevlendirme-davet yazıları toplantıdan çok kısa bir süre önce yapıldığı gibi, toplantı program içeriği hakkında bilgilendirme toplantı sırasında yapıldı.
Tüm oturumlarda hazırlanıp sunulan görüşler yıllardan beri aile hekimliği akademisyenlerinin dile getirdiği, fikir birliği olan ve ortak olarak savunduğu görüşlerden oluşmaktadır. Bu rapor bu açıdan aile hekimliği akademisyenlerinin görüşlerini merak eden kişiler için de aydınlatıcı olacaktır.
Anabilim dallarının görüşleri şöylece özetlenebilir:
    Anabilim dallarında çalışan akademisyenler aile hekimliği uygulamaları içinde yer almak ve kendilerine nüfus bağlanmasını, hasta kaydı yapmayı istemektedirler. Ancak henüz yasal uygulama kurumsal sözleşme yapılmasına ya da bu hizmetin karşılığının ödenmesin uygun olarak düzenlenmemiştir. Maddi karşılığının döner sermayeler üzerinden AHAD öğretim üyelerine dönmesi sağlanmalıdır. Bu düzenlemenin yapılması uygun olacaktır.
    Birinci basamak hizmeti veren hekimleri konunun uzmanı olmalı, uzmanlık eğitimi almış olmalıdır. Aile hekimliği uygulamasına yeni girenlerin aile hekimliği uzmanı olmasının zorunlu olacağı tarih ilan edilmeli ve buna göre mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır
Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi içindeki aile hekimliği uygulama eğitimlerinin programlanması ve yapılmasında, bu eğitimler için eğiticilerin yetiştirilmesinde Aile Hekimliği anabilim dalları (AHAD) sorumluluk üstlenmek istemektedirler.
    Uzmanlık eğitimi desteklenmeli ve asistan kadroları kademeli olarak arttırılmalıdır. Aile hekimliği akademisyen sayısı arttırılmalıdır. AHAD lar/ şeflikler sahada eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmelidir. Arttırılan aile hekimliğinde geçecek sürenin başarılı bir uzmanlık eğitimiyle sonuçlanabilmesi için Eğitim ASM’leri yapılandırılmalı, yeterli sayı ve nitelikte olmalıdır.
    Aile hekimliği uzmanlarına yönelik ilaç ve rapor kısıtlamaları kaldırılmalıdır.

Konuyla ilgili dökümanlarDERNEK SAYFASI ÜYELİĞİ